Laatste foto's

Laatst gewijzigd

Succesvol weekend voor de meiden van jazzdans en turnen


Afgelopen weekend kwam V&K-Stenenman uit op verschillende wedstrijden. De turnsters hadden een Noord Nederland toestel finale en de meiden van de jazzdans deden voor het eerst mee met het Iepen Frysk Kampioenskip Dûns.

Onder leiding van Kikki Ligthart waren de meiden van de jazzdans naar Jubbega afgereisd waar zaterdag de hele dag honderden dansers in verschillende disciplines hun beste beentje voor zetten. Het was de eerste keer dat V&K-Stenenman mee deed met een dergelijke wedstrijd dus het was best spannend om te zien hoe de groep zich zou verhouden tot de rest. Ze dansten op het gevoelige nummer Old Skin van Olafur Arnalds. Na een succesvol optreden bleek deze spanning overbodig want ze behaalden een prachtige tweede plaats. Een heel knappe prestatie van zowel de docent als de leerlingen. Dat beloofd nog wat voor de toekomst!

De turnsters o.l.v. Marian Talsma waren bij de noord Nederlandse toestel finales waar ze zich in december en januari al voor geplaatst hebben.
Senna de With, Chantal Hietkamp, Berber Koornstra, Esther de Jong hadden zich voor een aantal toestellen geplaatst.
Ze hebben alle vier prima gepresteerd en dat resulteerde uiteindelijk in twee maal een 5e en een 7e plaats voor Senna, tweemaal een 5e en een 6e plaats voor Esther, Berber pakte een gouden en een bronzen medaille en Chantal zelfs twee maal goud en een zilveren medaille.
Ondertussen was Merjema, een leerling van Angelique Bos, in Harkema voor ook een toestel finale. Ook zij heeft heel goed geturnd, ze behaalde een mooie zilver medaille.
Komend weekend mogen Senna, Berber en Chantal turnen op het NK all round en NK toestel finales.
Zij hebben zich dus al weten te turnen bij de beste 36 turnsters van heel Nederland. Zij maken kans om Nederlands kampioen te worden.

   
 

 

 

Bloemen tijdens Algemene ledenvergadering

Woensdag 19 april was de Algemene ledenvergadering van de gymnastiekvereniging V&K-Stenenman. Het aantal leden dat de vergadering bezocht was niet heel erg groot. Maar gelukkig is er altijd een groep trouwe leden die de club een warm hart toe dragen en op deze jaarlijkse vergadering komen meedenken over het reilen en zeilen van de vereniging.

Een terugkerend thema van de vergadering was het aantal leden. Ondanks het brede aanbod van peutergym, gymnastiek, gymnastiek voor ouderen, instap-turnen, turnen, jazzdance, freerunnen en volleybal, blijft het moeilijk om het ledenaantal op peil te houden. Dit blijkt voor de gehele sport in Harlingen te gelden. Er is steeds meer keus, steeds minder tijd en bovendien daalt het aantal kinderen in Harlingen. De vereniging zal daarom ook dit weer er weer hard aan werken om de bewoners in en om Harlingen te laten zien hoe leuk het is om te sporten bij V&K-Stenenman. Een vereniging met een lange historie en goede gediplomeerde docenten die met veel enthousiasme lesgeven aan de leerlingen die variëren in de leeftijden van twee t/m zeventig jaar.

Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van Antoinette van Galiën. Voorzitter Piet de With bedankte haar voor haar enorme inzet. Antoinette heeft 8 jaar lang veel werk verzet binnen het bestuur als penningmeester en bij tijd en wijlen ook als secretaris. Door omstandigheden heeft zij zelfs een tijd deze functies tegelijk gedaan. Gelukkig is er goede vervanging gevonden en wordt Andries Cuperus de nieuwe penningmeester en neemt Marieke Woudstra het secretariaat voor haar rekening. Sinds lange tijd is het bestuur weer op volle sterkte en gaat het er weer met frisse moed tegenaan.

Ook de wethouder van sport schoof tijdens de vergadering aan. Harry Boon kwam speciaal langs om Feikje van Drooge te eren met een groot bos bloemen namens de gemeente. Feikje gaat dit jaar, na 50 jaar lesgeven, met een welverdiend pensioen. De gemeente wilde haar laten weten het zeer te waarderen dat ze zoveel voor de Harlinger jeugd en de sport heeft betekend. Het bestuur deelde ook nog twee zilveren ere-speldjes uit aan zowel Feikje als Karin Pollema. Karin is naast docent ook ruim 17 jaar bestuurslid geweest. Beide dames werden op deze manier bedankt en geëerd voor hun betrokkenheid bij de club.

 Geslaagde Fundag voor de groepen van het instap-turnen

Zaterdag 8 april hebben we weer mogen deelnemen aan een wedstrijd.
In de Rengerhal te leeuwarden was er een opstelling van 3 toestellen opgezet (vloer, rek en sprong) een aantal tribunes aan de zijlijn en een hoekje voor de organisatie.
De organisatie dit keer was niet door 1 of 2 verenigingen verzorgd, maar door 2 trainsters, die jaarlijks deze FUN- plezier wedstrijd proberen te organiseren.
Dit zijn Marjan Brouwer, Angelique Bos en Maaike Hiemstra. Daarnaast krijgen ze hulp van assistent trainers uit eigen clubs en vrijwilligers.

Het is een wedstrijd die ieder kind met een goed gevoel naar huis wil laten gaan, ingedeeld op geboortejaar en niveau.
Fun voor het beoefenen van de turnsport en het laten zien, wat je allemaal hebt geleerd. Dit is een dag waar met name de jongste leden vanaf 5 jaar tot +/- 10 jaar dit keer in het zonnetje worden gezet. Met name de recreant komt hier aan bod met later in het programma de startende selectie leden.

Er waren vier verenigingen aanwezig: V&K-Stenenman, SGC Stiens, Venk Leeuwarden en Frisia Beetsterzwaag.
De sfeer die belangrijk is en deze dag zo bijzonder maakt, is het samen tot 1 geheel laten brengen van de sporters. Een andere insteek dan bij officiële KNGU wedstrijden, waar een andere club trainer niet zo gauw meiden zullen bijstaan die niet van dezelfde club zijn. daar is ieder haar eigen club.
Vandaag begeleiden de trainers een groepje en het maakt niet uit of daar nou wel of geen eigen club leden in turnen een ieder ziet op dat moment de trainers als één.

Onze vereniging kwam aan bod in de 4e wedstrijd ronde. Dit waren startende selectie leden die ook voor het eerst dit seizoen een officiële kngu wedstrijden hebben geturnd waarvan een aantal meiden voor het eerst een wedstrijd turnen. Dat we aanwezig waren met grote groep was goed op te merken, de wedstrijdvloer kleurde helemaal rood door de prachtige turnpakjes..
Bij gewone wedstrijden worden de deelnemers streng gecontroleerd door de juryleden en gaat niet altijd iedereen met prijs naar huis, nu was het vandaag voor iedereen prijs.
Er was wel een jury en een erepodium want dat hoort er bij. De dames die niet op het podium stonden, werden beloond met een 4e plaats, dit motiveert en brengt trots voor iedere turnster.
Ook kregen ze naast een medaille, een diploma aangeboden met hun behaalde cijfers en een prachtige roos.

Het enthousiaste publiek maakte de sfeer zo goed dat de leden zich allemaal ware sterren voelden, iedereen klapte en moedigde alle sporters aan.
Kortom het was een goed georganiseerde wedstrijd met een warme gezelligheid.

Onze turnsters en hier hun prestaties:
Amarens Loonstra geb.jaar 2010 niv D5 een 2e prijs
Luna Oldenburger geb.jaar 2009 niv D2 een 3e prijs
Anna Offenga en Emily Gjaltema geb.jaar 2010 niv D4 een(anna) 2e en (emily) 1e prijs
Aylin Kozkurt, Lynn de With, Benthe Reitsma, Lisa de Groot, Natalia Lewandoski, Demi jaspers, Juul Aalders en Ninthe van Arum.
geb.jaar 2009 niv D4 hier was Juul 1e Demi 2e en natalia 3e de andere meiden kregen een 4e prijs
Merjema Becirovic en marilene la fleur van Dalen geb.jaar 2007 niv D4 een (merjema) 1e prijs ( Marline) 2e
Kayleigh Speelman, Sharon Visser, Silke Hoitema, Birgit Douma en Jennifer Brandes geb.jaar 2006 niv D4
Kayleigh 1e Silke 2e Jennifer 3e de andere meiden een 4e prijs
Danielle Westra, Mette Boosman en Sarina van Riet geb,jaar 2008 niv D4
Mette 1e sarina 2e en danielle 3e

Actueel

Geslaagde Fundag voor de groepen van het instap-turnen


Meiden presteren zeer goed op halve finale NK


Mooie opbrengst Poiesz Actie


Aankondiging Algemene Ledenvergadering


Volleybal in de picture


Mooie resultaten in Stiens


Feikje van Drooge zegt Dag na 50 jaar lesgeven


4 turnsters door naar de halve finale NK