Laatste foto's

Laatst gewijzigd

Disclaimer

V&K Stenenman doet haar uiterste best om correcte informatie te verschaffen op deze website, maar kan geen garantie geven dat de verstrekte informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is. Indien er iets is dat verbeterd moet worden of indien U aanvullende informatie heeft, dan wordt het zeer op prijs gesteld dat U dat aan ons vermeld.

V&K Stenenman sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de informatie, producten of diensten.

Actueel

Nest Shipping en Arends Scheepvaart nieuwe kledingsponsors voor wedstrijdturnsters


Mooie afsluiting turnseizoen tijdens Friese kampioenschappen toestel


Dansers schitteren tijdens voorstelling in de Harmonie


Zilver op Friese kampioenschappen voor Merjema Becirovic


Chantal Hietkamp behaalt goud!


Succesvol weekend voor de meiden van jazzdans en turnen


Bloemen tijdens Algemene ledenvergadering


Geslaagde Fundag voor de groepen van het instap-turnen